English

Právo duševního vlastnictví / právo IT (IP/IT)

Kromě poradenství při akvizicích společností podnikajících v oblasti komunikací a technologie naši právníci poskytovali poradenství ohledně softwarových a licenčních smluv a smluv o převodu práv duševního vlastnictví, ve sporech týkajících se duševního vlastnictví a v záležitostech týkajících se ochrany před padělky a napodobeninami a zastupovali klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ohledně zápisu práv duševního vlastnictví do příslušného rejstříku.

Dále, vedle poradenství ve sporech týkajících se nekalosoutěžního jednání, ochrany před padělky a napodobeninami a ochrany nezaregistrovaných práv, jako je know-how nebo obchodní tajemství, jsme poskytovali poradenství ve speciálních oblastech jako je farmaceutický průmysl a reklama.

Právní poradenství v oblasti IP / IT zahrnuje širokou škálu služeb, mimo jiné poradenství v oblasti:

  • softwarového práva
  • ochrany patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů
  • autorského práva
  • poskytování licencí k předmětům duševního vlastnictví