English

Právo nemovitostí / stavební právo

Naše zkušenosti s právem nemovitostí sahají od velkých nemovitostních transakcí, rozsáhlých právních auditů a vyjednávání nájemním smluv, až po převody bytů a pozemků. Klientům jsme také radili ve složitých případech v oblasti stavebního práva.

Právní poradenství v nemovitostním právu jsme poskytovali mimo jiné v souvislosti s 

  • akvizicemi dvou logistických parků mezinárodním investorem
  • prodejem luxusního hotelu v centru Prahy
  • prodejem solárních elektráren

Poskytujeme kompletní portfolio právních služeb v oblasti nemovitostí:

  • právní audity nemovitostí, revize nabývacích titulů
  • příprava a vyjednávání smluvní dokumentace související s převodem nemovitostí
  • zastupování v řízeních u katastrálních úřadů
  • advokátní úschova kupní ceny
  • právní spory týkající se nemovitostí
  • právní služby související s novou výstavbou
  • vypořádání spoluvlastnických vztahů, zřizování, omezení nebo zrušení služebností, reálných břemen a zákazu zcizení nebo zatížení
  • poradenství v souvislosti s nájemními a podnájemními smlouvami
  • poradenství v oblasti stavebního práva

Naše zkušenosti zahrnují také poskytování právních služeb jednotlivcům při prodeji bytů a dalších nemovitostí, včetně zajištění financování a úschovy kupní ceny, a v souvislosti se stavebním právem a souvisejícími odvětvími (právo životního prostředí, odpadové právo, vodohospodářské záležitosti), včetně sporů u správních soudů.