English

Obchodní a korporátní právo / obchodní závazky

Právní služby v oblasti obchodního a korporátního práva poskytujeme nejen jako součást velkých M&A transakcí a přeměn, ale i v rámci každodenního fungování našich klientů – obchodních společností.

Poskytované korporátní poradenství zahrnuje mimo jiné:

  • zakládání nových společností
  • korporátní změny ve stávajících společnostech
  • právní audity společností z hlediska korporátního práva
  • organizace valných hromad včetně přípravy příslušné související dokumentace
  • zrušení společností s jejich následnou likvidací.

Obchodním společnostem a podnikatelům nabízíme také poradenství v oblasti obchodních závazkových vztahů, včetně:

  • přípravy a revizí předsmluvních podmínek, obchodních smluv a všeobecných obchodních podmínek
  • vyjednávání obchodních smluv s protistranou.

Rovněž poskytujeme právní poradenství při implementaci nového občanského zákoníku a, v rámci revize a úprav obchodních smluv a všeobecných obchodních podmínek týkajících se dodávek zboží a služeb spotřebitelům, se zaměřujeme na implementaci předpisů o ochraně spotřebitele.