English

Pracovní právo

Zkušenosti naší kanceláře v oblasti pracovního práva zahrnují poskytování komplexního pracovněprávního poradenství společnostem, podnikatelům i jednotlivcům. V rámci naší praxe jsme kromě poskytování právních služeb v rámci fúzí a akvizic s mezinárodním i českým prvkem, působili také jako právní poradci m.j. pro agenturu práce zprostředkovávající práci do zahraničí, cestovní kancelář, poskytovali jsme právní poradenství české společnosti v souvislosti s konkurenčními doložkami uzavřenými s jejími zaměstnanci a sporem se zaměstnancem, který konkurenční doložku porušil, připravovali jsme dokumentaci ohledně volby člena dozorčí rady akciové společnosti jejími zaměstnanci, zastupovali jsme klienty při vymáhání bezdůvodného obohacení proti zaměstnancům nebo jsme zastupovali zaměstnance v řízení o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru.

Pracovněprávní poradenství představuje širokou škálu právních služeb zahrnující mimo jiné:

  • přípravu a revizi pracovních smluv včetně manažerských pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • přípravu a revizi vnitropodnikových předpisů a směrnic, kolektivních smluv, dohod o odpovědnosti za škodu
  • spory týkající se náhrady škody z pracovněprávních vztahů, nároků z neplatně rozvázaných pracovních poměrů a zastupování v pracovněprávních sporech.